فروش عمده کود اوره گرانول جهت صادرات

فروش عمده کود اوره گرانول جهت صادرات را تمامی پتروشیمی ها برعهده دارند و آنان برای این کار از طرف شرکت های خریدار درخواست رسمی می خواهند تا بتوان به نتیجه مطلوب رسید.

All petrochemicals are responsible for the bulk sale of urea granules for export, and they are requesting an official request from the buyer companies in order to achieve the desired result.

فروش عمده کود اوره

کود اوره گرانول

قبل از اینه راجب به کود اوره صحبت شود باید بدانید گرانول چیست و چه تفاوت هایی دارد.
گرانول یک شکل خاص و دیگر یک ماده می باشد که می توان با عملیات ذوب به شکل مورد نظر رسید.
کود اوره که در پتروشیمی تولید می شود به صورت پریل می باشد و برای گرانول شدن نیاز به یک فرآیند دیگر است.
به این ترتیب که اوره پریل را مجدد ذوب کرده و آن را از یک دستگاه دیگر عبور می دهند تا به اندازه مورد نظر برسند.
به سبب اینکه یک بار دیگر ذوب شده باعث خواهد شد کود اوره گرانول مقداری سفت تر باشد.
اندازه دانه های گرانول بین 2 الی 4 میل است و نسبت به پریل درشت تر می باشد ولی همان کاربرد را دارد.

فروش کود اوره سفید

فروش عمده کود اوره

فروش عمده کود اوره به این معناست که می توان این محصول را در تناژهای بالای 20000 تن تحویل داد.
خوشبختانه پتروشیمی های ایران ظرفیت بسیار خوبی دارند و می توانند بازار را تامین کنند.
این گونه فروش باعث خواهد شد تا خریداران بدون هیچگونه دغدغه ای مقدار مورد نیاز خود را خرید نمایند.
کار فروش را بازرگانی کیمیا شیمی رازی به کمک پتروشیمی ها در اسرع وقت انجام خواهد داد.
شرط لازم و اولیه برای فروش ارائه loi رسمی از سوی خریداران است تا بتوان کارهای او را پیگیری کرد.

کود اوره

صادرات کود اوره با حداقل تناژ

صادرات کود اوره با حداقل تناژ نیز امکان پذیر می باشد و هر تولید کننده ای برای خود این حداقل را مشخص کرده است.
در کل می توان حداقل 500 تن به صورت کیسه 50 کیلویی درب پتروشیمی به خریداران تحویل داد.
این نوع خرید به صورت نقدی بوده و باید خریداران 20 درصد مبلغ کل را به عنوان پیش پرداخت واریز کنند.
بنابراین در LOI مقدار، بسته بندی، مرز خروجی و پیش پرداخت را قید کنید تا متوجه این موضوع شویم.
توجه داشته باشید نوع بسته بندی و تناژ بر روی قیمت نهایی تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.
معمولا برای تناژهای پائین قیمت از سوی پتروشیمی بالا گفته می شود و باید این موضوع را بدانید.