فروش عمده متانول 99.5 درصد در بازار ایران

فروش عمده متانول با درصد خلوص 99.5 در بازار ایران بوسیله گروه بازرگانی کیمیا شیمی رازی در حال انجام است و قیمت ها ویژه ای ارائه می دهد.
این شرکت با پتروشیمی های تولید کننده و همچنین چند شرکت بازرگانی معتبر در زمینه تامین و فروش همکاری می کند و خریداران دراسرع وقت خرید خود را انجام خواهند داد.

فروش عمده متانول

متانول ایران

متانول در ایران به صورت گازی تولید می شود و همین موجب شده تا قیمت نهایی پائینی داشته باشد.
در فرآیند تولید می بایست گاز طبیعی با بخار آب تماس داشته تا گازهای سنتز ایجاد شود.
در مرحله بعد این گازهای سنتر در شرایط دما و فشار مناسب یکدیگر واکنش می کنند و متانول تولید می شود.
بیشتر پتروشیمی های ایران مثل زاگرس و کاوه از این فرآیند بهره گرفته اند و توانستن ظرفیت خود را افزایش دهند.
به طور متوسط حدود 10 میلیون تن متانول در ایران تولید می شود که اکثر آن به کشورهای خارجی صادرات می گردد.

فروش

فروش عمده متانول

با توجه به ظرفیت بالا تولید، انتظار می رود فروش عمده متانول از سوی شرکت های پتروشیمی به اقتصاد کمک کند.
در این راستا شرکت های بازرگانی به تبعیت از پتروشیمی ها نمی توانند یک بشکه را عرضه کنند.
کارهای فروش این محصول سمی در این روزها به صورت خاص انجام می گیرد و نمی توان آن را به هر شخصی فروخت.
متاسفانه بعضی از اشخاص از متانول سوء استفاده کرده و آن را به عنوان مشروبات الکلی توزیع می کنند.
بنابراین این سایت تحت هیچ شرایطی نمی تواند بار به اشخاص حقیقی یا بدون کد ملی بار بدهد.
اگر واقعا قصد خرید را دارید توصیه می شود کد ملی خود را برای کارشناس فروش ارسال نمایئد.

صادرات متانول بوسیله کیمیا شیمی رازی

هنگامی که یک محصول در ظرفیت بالا تولید می شود و نیاز داخلی را به راحتی تامین می کند، می توان به فکر صادرات افتاد.
صادرات متانول از ایران به تمامی کشورهای خارجی مخصوصا کشورهای همسایه بسیار جذاب است.
کارهای مربوط به صادرات را شرکت کیمیا شیمی رازی در اسرع وقت و با بهترین قیمت انجام خواهد داد.
اگر می خواهید این ماده را برای یک کشور خارجی تهیه و خرید کنید لطفا درخواست رسمی خود را ارسال نمائید.