فروشنده کود اوره سفید در کشور ایران

فروشنده کود اوره سفید در کشور ایران بعد از پتروشیمی ها، جهاد کشاورزی و شرکت های بازرگانی هستند که می توانند آن را توزیع کنند.
شرکت بازرگانی کیمیا شیمی رازی پویا تنها در زمینه صادرات و تامین کود برای صنایع فعالیت دارد و آن را در تناژ بالا عرضه و به فروش می رساند.

فروشنده کود اوره

فروشنده کود اوره

همه شرکت ها و مصرف کنندگان ایرانی و خارجی باید از فروشنده کود اوره شناخت کافی داشته باشند.
این شناخت سبب می شود تا آنها به راحتی با فروشنده ارتباط گرفته و خرید خود را انجام دهند.
چیزی که باید مطلع باشند این است که کود اوره کشاورزی تنها جهاد کشاورزی عرضه می کند.
اگر نتوانید از آنان خرید کنید باید با شرکت های بازرگانی مذاکره کرده که قیمت مقداری بیشتر است.
پس انتظار نداشته باشید این شرکت ها همان نرخ دولتی را ارائه دهند چون آنها از بورس تهیه خواهند کرد.

کود اوره

صادرات یا توزیع داخل کشور

همه خریداران و مصرف کنندگان داخل کشور توجه داشته باشید که این سایت در زمینه صادرات فعالیت دارد.
منظور از صادرات این است که تنها می تواند کود اوره را به شرکت های خارجی تحویل دهد.
صادرات کود اوره از تمامی پتروشیمی های ایران با بهترین قیمت در اسرع وقت صورت می گیرد.
بنابراین فقط هنگامی با فروشنده تماس برقرار کنید که قصد خرید برای کشور خارجی داشته باشید.
شرط اول این کار ارائه LOI با سربرگ شرکت خارجی است که باید در اختیار پتروشیمی قرار داده شود.

فروش

فروش کود اوره

فروش کود اوره از طریق این سایت تنها برای صادرات و همچنین مصرف صنعتی خواهد بود.
پس لطفا برای خرید جهت مصرف کشاورزی ارتباط برقرار نکنید چون امکان تامین وجود ندارد.
یا اگر بتوانند آن را تامین نمایند براساس قیمت که در بورس معامله می شود تحویل خریدار داده خواهد شد.
فروش برای صادرات در هر تناژی و هر بسته بندی امکان پذیر بوده و در اسرع وقت تامین خواهد شد.