فروش کود اوره بجنورد به خریداران افغانستان

فروش کود اوره بجنورد که همان برند پتروشیمی خراسان است به خریداران افغانستان با بهترین قیمت انجام خواهد گرفت و آنها باید برای شرکت یک نامه به طور رسمی ارسال کنند تا کارها سریع تر صورت بپذیرد.

قیمت خرید کود اوره

کود اوره بجنورد

کود اوره بجنورد در واقع همان کود خراسان است که سالی 500 هزار تن تولید می شود.
طبق روش تست ISO 8397 اندازه ذرات این ماده بین 2 الی 4 میلیمتر بدست آمده است.
این محصول را می توان برای زمین های کشاورزی و همچنین رزین های اوره فرم آلدهید مصرف کرد.
کود اوره را می توان در کیسه های 50 کیلوگرمی، جامبوبگ و فله ای در مکان تعیین شده تحویل گرفت.

خریدار کود اوره

فروش کود اوره بجنورد

فروش کود اوره بجنورد را خود پتروشیمی به طور مستقیم در بازار بورس با قیمت مصوب انجام می دهد.
ولی این نوع کار مربوط به داخل کشور بوده و هیچ شرکت بازرگانی حق توزیع و پخش آن را نخواهد داشت.
اما هنگامی که پای صادرات به میان می آید آن وقت قضیه کاملا فرق کرده و شرکت هایی آن را انجام می دهند.
یکی از این شرکت ها، بازرگانی کیمیا شیمی رازی است که کارگزار فروش کود اوره در ایران است.
این شرکت در راستای کمک به دولت و پتروشیمی ها، بازاریابی اینترنتی را سر لوحه کار خود قرار داده است.

قیمت خرید اینترنتی کود اوره پریل صنعتی

بازار هدف کود اوره بجنورد

منظور از بازار هدف جایی است که بتوان در آنجا محصول خود را به طور گسترده عرضه و پخش کرد.
برای کود اوره بجنورد، بازار هدف بعد از استان های خراسان و شمال کشور، کشورهای هسایه خواهد بود.
با تمرکز بر بازار افغانستان می توان به سود بسیار خوبی دست پیدا کرد و آن را در ایران خرج نمود.
برای اینکه بتوانید کار صادرات را انجام دهید باید درخواست خود را به بازرگانی پتروشیمی یا شرکت کیمیا بدهید.
آنان در اسرع وقت جواب نامه شما را با قیمت نهایی در انواع بسته بندی خواهند داد.