فروش کود اوره پتروشیمی رازی در خوزستان

فروش کود اوره رازی و سایر پتروشیمی ها که این محصول را با ازت 46 درصد تولید می کنند در خوزستان انجام می شود و در ضمن کارهای صادراتی اوره از طریق این سایت در تناژهای بالا صورت می گیرد.

تولید کننده

پتروشیمی رازی

پتروشیمی رازی را می توان یکی از قدیمی ترین واحدهای تولیدی در منطقه ویژه ماهشهر دانست.
این مجتمع که بخش اعظم آن را شرکت ترکیه ای سهامداری می کند محصولات متنوعی را تولید می کند.
محصولات شیمیایی زیر را شرکت پتروشیمی رازی تولید می کند که عبارتند از:

  • اسید سولفوریک
  • اسید فسفریک
  • آمونیاک
  • میعانات گازی
  • گوگرد
  • کودهای شیمیایی ( اوره و دی آمونیوم فسفات)

بنابراین شرکت مذکور خواهد توانست مواد خود را با بهترین کیفیت در بازار داخلی عرضه و پخش کند.

خرید کود اوره

فروش کود اوره رازی

فروش کود اوره رازی را خود شرکت از طریق بورس انرژی در تناژ بالا انجام خواهد داد.
با توجه به موقعیت پتروشیمی رازی، اکثر کشاورزان خوزستانی علاقمند هستند کود اوره رازی را خرید کنند.
این کار باعث خواهد شد تا کشاورز محترم و زحمت کش، پول کمتری را پرداخت نماید و آن را سریع تر تحویل بگیرد.
کود اوره رازی برای صادرات به کشورهای ترکیه از طریق ریل و همچنین عراف بسیار مناسب تمام می شود.

کود اوره

بازار هدف کود اوره

بازار هدف را شرکت تولید کننده و همچنین بازرگانی ها مشخص خواهند کرد و باید دقیق بررسی شود.
مثلا برای کود اوره بازار هدف، کشورهای خارجی از جمله کشورهای همسایه می باشند.
این موضوع سبب خواهد شد تا بتوان از این راه پول بسیار خوبی را به کشور تزریق کرد و رونق اقتصادی افزایش یابد.
برای این مسئله بهتر است تاجران و تولید کنندگان محترم با یکدیگر صحبت کنند و همدیگر را کمک کنند.
شرکت کیمیا شیمی رازی طی بررسی ها و بازاریابی هایی که انجام داده است خواهد توانست کود اوره را در تناژ بالا صادرات کند.