صادرات متانول پتروشیمی طبق آنالیز

صادرات متانول پتروشیمی شیراز، زاگرس، فن آوران طبق آنالیز های ارائه شده از سوی شرکت صورت می گیرد و نوع بارگیری فله می باشد ولی امکانات بسته بندی نیز وجود دارد.

قیمت فروش متانول

آنالیز متانول

برگه آنالیز یک محصول شامل خواص فیزیکی و شیمیایی، درصد خلوص و سایر ترکیبات موجود در آن می باشد.
آنالیز متانول به مشتری اعلام می دارد که درصد خلوص آن حداقل 99.85 درصد و رنگ آن شفاف است.
تمامی شرکت های تولیدی موظف هستند از محصول خود تست های بین المللی را بگیرند و در اختیار خریدار قرار دهند.
قطعا خریدار طبق همان آنالیز به این نتیجه خواهد رسید که آیا متانول ایران را خرید کند یا خیر.
بنابراین در گام نخست باید فروشندگان برگه آنالیز را در اختیار خریداران قرار دهند و از دادن آن اجتناب نکنند.

صادرات متانول

صادرات متانول

در خبرها شاهد هستید که محموله متانول از پتروشیمی کاوه یا مرجان برای نخستین بار بارگیری شد.
در سال های پیش پتروشیمی های زاگرس، شیراز و فن آوران کار صادرات متانول را برعهده داشتند.
اما با برنامه ریزی و پیگیری های وزیر نفت و معاون ایشان شاهد بهره برداری واحدهای تولید متانول در این چند سال هستیم.
این کار باعث خواهد شد تا شاهد رشد خوبی از نظر صادرات باشیم و آینده خوبی در انتظار پتروشیمی ها است.
بنابراین باید با استفاده از اصول تبلغاتی و جذب مشتری به سمتی پیش رفت تا خریداران زیادی برای مذاکره قدم بگذارند.

بارگیری متانول

قطعا مکان بارگیری متانول به طور مستقیم از درب پتروشیمی ها خواهد بود و امکان بارگیری کشتی و تانکر وجود دارد.
اگر کشور خریدار هند باشد می بایست محموله با کشتی های مخصوص حمل متانول که دارای مخزن است جابجا شود.
باز هم تاکید می شود که این نوع بارگیری بستگی به تناژ سفارشی خریدار دارد و ممکن است نوع بشکه را درخواست دهد.
در هر صورت شرکت کیمیا شیمی خواهد توانست هر محموله ای که خریدار سفارش دهد را در اختیار آنان بگذارد.