صادرات متانول پتروشیمی فن آوران

صادرات متانول پتروشیمی فن آوران از طریق کشتی های مجهز به ذخیره الکل متانول با سهولت خاصی انجام می گیرد و مقصد آنان هر کشوری می تواند باشد.

متانول پتروشیمی فن آوران

شرکت پتروشیمی فن آوران با اهداف استراتژیک خاصی توانسته گامی بلند در جهت تولید و فروش محصولات خود بردارد.
این مجتمع در حال حاضر سه ماده CH3OH، CO و CH3COOH را با ظرفیت های بالا تولید و روانه بازار می کند.
دو ماده متانول و اسید استیک از لحاظ اقتصادی برای پتروشیمی فن آوران حائز اهمیت هستند و برای فروش و صادرات آنان برنامه ویژه ای در نظر گرفته اند.
طبق آمارهای منتشر شده متانول فن آوران حدود 1 درصد متانول در جهان را به خود اختصاص داده است و امکان افزایش آن وجود دارد.
پتروشیمی فن آوران برای اینکه بتواند از متانول به شکل بهتری استفاده کند و خام فروشی نکند آن را تبدیل به اسید استیک کرده است.

صادرات متانول

صادرات متانول از ایران به کشورهای خارجی در چند ماه اخیر به خاطر نبود کشتی حمل و نقل و بیمه، کاهش پیدا کرده است.
اما با این اوصاف این امکان وجود دارد تا بتوان متانول صنعتی را با خلوص 99.85% تحویل خریداران خارجی محترم داد.
صادرات متانول پتروشیمی فن آوران با توجه با موقعیت خوب آنان باید در برنامه باشد و شرکت های بازرگانی می بایست به کمک آنان بیایند.
اگر قصد دارید کشور ایران را سر پا نگاه دارید و باعث رشد اقتصادی آن شوید باید کار گروهی کرد.
خوشبختانه با فروش متانول یا هر کالا دیگری سود خوبی به تمامی شرکت ها تعلق خواهد گرفت.
متانول را می توان در هر نقطه و مکانی تحویل خریدار داد به شرطی که شرایط جور باشد و همه کنار همدیگر باشیم.
اگر قصد دارید متانول را به چین، ترکیه و یا هر کشوری صادرات کنید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.