فروشنده کود اوره شیمیایی صنعتی صادراتی

در کشور فروشنده کود اوره شیمیایی صنعتی صادراتی طبق اعلام رسمی تنها پتروشیمی ها می باشند و شرکت های بازرگانی می بایست از شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران مجوز داشته باشند.
فروشنده روز کود اوره

کود اوره شیمیایی

در بین کودهای شیمیایی که در کشور تولید و مورد استفاده قرار می گیرد شاید کود اوره بیشتر مورد توجه کشاورزان قرار گرفته است.
دلیل این امر بخاطر خواص فیزیکی و شیمیایی این ماده می باشد که به راحتی جذب گیاهان می شود.
مثلا وقتی کود اوره شیمیایی پای گیاه پاشیده می شود، هیدرولیز شده و به آمونیاک تبدیل می گردد و سپس در خاک توسط باکتری ها به نیترات تبدیل خواهد شد تا از این طریق جذب گردد.

کود اوره صادراتی

حتما می دانید که کود اوره توسط 5 پتروشیمی با ظرفیت بالایی در حال تولید است ولی با این وجود، صادرات آن محدودیت دارد.
علت این محدودیت هم بخاطر کشاورزان عزیز داخلی است تا آنان دچار کمبود نشوند و راحت بتوانند خرید خود را انجام دهند.
ولی با این وجود می توان صادرات کود اوره را در تناژ بالا انجام و آن را به کشورهای خارجی مثل ارمنستان و افغانستان ارسال کرد.
برای صادرات می بایست از شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و سازمان ملی استاندارد مجوز دریافت کرد.
قیمت خرید روز کود اوره انگور

فروشنده کود اوره

فروشنده کود اوره شیمیایی در حال حاضر پتروشیمی های تولید کننده این محصول هستند.
اما شرکت های بازرگانی در این زمینه می توانند حکم تبلیغات را بازی کنند و برای واحدهای تولیدی، مشتری بیاورند تا دو طرف به سود برسند.
بازرگانی کیمیا شیمی رازی خواهد توانست زمینه صادرات کود اوره را به کشورهای خارجی متقاضی فراهم کند.
قیمت ویژه کود اوره 46 درصد