قیمت خرید روز اسید نیتریک غلیظ شیراز

قیمت خرید روز اسید نیتریک غلیظ شیراز بستگی به سفارش خریدار دارد که چه نوع بسته بندی و مقدار را برای خود نظر گرفته است چون این دو عامل اثر بخش بر نرخ آن هستند.
قیمت تانکر اسید نیتریک پتروشیمی شیراز

اسید نیتریک شیراز

اسید نیتریک صنعتی در گروه اسیدهای قوی و خورنده قرار دارد که باید با احتیاط استفاده شود.
اسید مذکور را می توان از اکسیداسیون آمونیاک و بعد طی واکنش احیایی با H2O تولید کرد.
اسید نیتریک شیراز طبق آنالیز بدست آمده دارای خلوص حداقل 53 درصد می باشد که از نمونه مشابه خود یعنی کارون کمتر است.

خرید اسید نیتریک

خرید اسید نیتریک برای مصرف کنندگان و خریداران بسیار راحت و آسان می باشد و بدون دغدغه آن را می توانند سفارش دهند.
اگر می خواهید نوع بشکه 20 لیتری را خرید نمائید کار بارگیری از انبار شیراز صورت می پذیرد.
و اگر نوع تانکری را سفارش دهید کار بارگیری به طور مستقیم از پتروشیمی شیراز خواهد بود.
لازم به ذکر است باید شهر یا استان شما به شیراز نزدیک باشد تا برای شما بصرفه تمام شود.

قیمت اسید نیتریک

قیمت اسید نیتریک در شیراز با تهران یکسان بوده و فقط حق انبارداری مطرح می شود.
اگر شما در اصفهان هستید بهتر است کار بارگیری از شیراز صورت بگیرید چون شما هزینه اضافی یعنی حق انبارداری را پرداخت نخواهید کرد.
بنابراین به فروشنده بگوئید که بار را برای کدام شهر و چه مقدار لازم دارید.