کاربرد متانول در صنعت کشور

به نظر شما کاربرد متانول در صنعت کشور به چند دسته تقسیم می شود؟ آیا متانول را می توان جایگزین خوبی برای بنزین به حساب آورد یا خیر؟
کاربرد متانول در صنعت کشور
در این مقاله به کاربردهای متانول صنعتی پرداخته می شود تا شما اطلاعات خوبی کسب نمائید و بتوانید از آنان در مسیر درست استفاده کنید.

کاربرد متانول

تولید فرمالدهید:

حدود 29 درصد متانول تبدیل به این ماده می شود. از فرمالدهید می توان برای ساخت چسب صنعتی، کلید و پریز و رزین ملامین بهره مند شد.

تولید اسید استیک:

حتما ار کابردهای متنوع اسید استیک صنعتی باخبر هستید و می دانید این محصول بوسیله پتروشیمی فناوران به بهره برداری رسیده است.
قیمت روز اسید استیک خوراکی

تولید DME:

دی متیل اتر را می توان جایگزین سوخت دیزل کرد.

تولید MTBE:

برای افزایش عدد اکتان بنزین از این محصول استفاده می کنند.

تولید الفین:

یکی از تکنولوژی های روز در کشور چین تبدیل متانول به الفین است و می توان پروپیلن و اتیلن با راندمان بالایی بدست آورد.

تولید انواع حلال:

در ایران کارخانه های تولید حلال زیاد هستند و از متانول برای راه اندازی خط تولید خود بهره مند می شوند و انتظار دارند این ماده را با قیمت مناسب تهیه کنند.

تولید انواع رنگ ها:

حدود 2 درصد متانول را برای تولید رنگ استفاده می کنند.
فروشنده الکل متانول

پیل های سوختی:

در این کار انرژی شیمیایی به الکتریکی تبدیل می شود که نسبت به سوخت های فسیلی آلودگی کمتری دارد. از سوخت پیلی متانولی می توان برای تولید آب استفاده کردخرید الکل متانول صنعتی خالص

سوخت اتومبیل ها:

10 درصد متانول را برای تهیه سوخت خودروها مصرف می کنند که حاصل آن ترکیب 85% متانول و 15% بنزین سوپر است که متاسفانه در کشور به این مقوله کمتر پرداخته شده است و خودروها همچنان از بنزین بی کیفیت که عامل آلودگی شهرها هستند، استفاده می کنند. متانول می تواند یک سوخت پاک تلقی شود و باید به سمتی پیش رفت تا امکان مصرف این محصول با ارزش فراهم گردد.

تولید ضد یخ:

برای اینکه نقطه انجماد آب در فصل زمستان پایین بیاید از ضد یخ استفاده می کنند.