پخش عمده اسید نیتریک غلیظ شیراز

پخش اسید نیتریک:

اسید ازوتیک مترادف می شود با اسید نیتریک که شکل ظاهری آن مایع شفاف همانند آب می باشد.
این اسید قابل اشتعال نبوده ولی بخارات آن می تواند برای مصرف کننده خطرناک باشند و باعث بروز مشکل شود.
اسید نیتریک غلیظ را می توان در استان فارس، شهر شیراز پیدا کرد جایی که خیلی سریع توزیع و عرضه می گردد.
قیمت اسید نیتریک باتوجه به نوع عمده و جزیی بودن سفارش متفاوت است و نمی توان یک نرخ ثابتی را تعیین کرد و مدتی به همان حال باشد.
قیمت پخش عمده اسید نیتریک غلیظ شیراز در بورس کالا بدون هزینه مالیات، حمل و نقل و سایر هزینه های جانبی اعلام می گردد و نمی توانید روی آن حساب کنید.