مصرف کننده عمده اسید نیتریک صنعتی

مصرف کننده اسید نیتریک

مصرف کننده عمده اسید نیتریک صنعتی این محصول را برای کارهایی مثل تولید انواع استر هنگام واکنش با یک گروه الکل، تولید انواع نمک بر اثر ترکیب شدن با یک گروه بازی، تولید متنوع رنگ های صنعتی و از همه مهم تر برای تولید کردن کود شیمیایی استفاده می کند.
شاید مصرف کننده اسید نیتریک طبق آمار و ارقام منتشر شده، صنایع کود سازی باشند که حجم وسیعی از آن در این بخش با ارزش و مهم استفاده می شود چون می توان کودی سرشار از ماده نیتروژن تهیه کرد.
بازار محصولات شیمیایی ایران، اسید فوق را با بهترین قیمت و کیفیت در اختیار مصرف کننده محترم قرار می دهد.