مصرف کننده اسید نیتریک صنعتی شیراز

مصرف کننده اسید نیتریک

مصرف کننده اسید نیتریک صنعتی شیراز قادر خواهد بود که این محصول پرکابرد را در قالب محموله تانکری و یا بسته بندی برای خود خرید نماید.
این اسید در دو شهر تهران و شیراز به صورت بشکه ای در حجم های 20 و 220 لیتری عرضه و توزیع می گردد.
خوبی انبار شیراز به این هست که حق انبارداری نمی دهید و قیمت اسید نیتریک ارزان است ولی در شهرهای دیگر مثل تهران می بایست به ازای هر بشکه مبلغی پرداخت نمائید تا کار بارگیری انجام شود.
شما خریدار اسید نیتریک یا هر محصول دیگر موقعی کرایه راننده را پرداخت خواهید کرد که بار بدست شما رسیده باشد و رویت کرده باشید.