قیمت کود شیمیایی اوره کشاورزی 46

قیمت کود شیمیایی اوره مخصوص کشاورزی با درصد ازت 46 بستگی به گرید گرانول و پریل دارد که باید از سوی خریدار محترم مشخص شود و اعلام کند که چند کیسه یا چند تن نیاز دارد.
فروش کود شیمیایی اوره

کود شیمیایی اوره

کود اوره شیمیایی با فرمول مولکولی CH4N2O دارای نام های دیگری مثل کربن امید و کربن دی آمید می باشد.
این کود با توجه به عناصری که دارد حاوی ترکیبات نیتروژن بوده که برای گیاهان و زمین کشاورزی موثر است.
پس می توان نتیجه گرفت که بخش اعظمی از کود اوره برای مصارف کشاورزی می باشد که طبق آمار بدست آمده حدود 90 درصد می شود.
کود شیمیایی اوره سفید رنگ و جامد بوده و می توان آن را با مواد دیگری مثل گوگرد، پوشش دار کرد و راندمان آن را افزایش داد.

تولید کننده کود اوره

در کشور کار تولید کود اوره را پتروشیمی ها برعهده دارند که آن را با درصد ازت 46% تولید و عرضه می کنند.
تولید کننده کود اوره، پتروشیمی های شیراز، کرمانشاه، پردیس، مسجد سلیمان و خراسان هستند که این محصول را در انواع گرید گرانول و پریل تولید کرده و بدست مصرف کننده می رسانند.
لازم به ذکر است که این کود دارای دو کاربرد کشاورزی و صنعتی بوده و تولید کنندگان ایرانی هر دو نوع را تولید خواهند کرد.

قیمت کود شیمیایی اوره

قیمت کود شیمیایی اوره در بازار جهانی در این روزها طبق اطلاعات بدست آمده ثابت بوده و باید منتظر تغییرات آن بود.
اما چیزی که برای خریدار و مصرف کننده داخل کشور مهم است قیمت روز کود می باشد که یکی از دغدغه های اصلی آنان بشمار می آید.
یک مصرف کننده که همان کشاورز است نباید هیچ مشکلی برای او بابت تامین پیش آید و هزینه گزافی را متحمل شود.
بنابراین باید شرکت های تولید کننده و بازرگانی که کار فروش را برعهده دارند بهترین قیمت را ارائه دهند تا کشاورز زحمت کش به راحتی از آن استفاده کند.