قیمت ویژه اسید نیتریک پتروشیمی شیراز

قیمت ویژه اسید نیتریک پتروشیمی

قیمت ویژه اسید نیتریک پتروشیمی شیراز و یا کارون با توجه به نوع تولید کننده بسیار ارزان خواهد بود.
حتما شما به عنوان مصرف کننده اسید می دانید که این محصول با چه غلظت و خلوصی تولید می شود.
جالب است بدانید که هنگام نگهداری اسید نیتریک برای مدت طولانی نباید از مخازن پلی اتیلنی استفاده کنید.
استفاده از جنس پلی اتیلنی باعث خواهد شد تا مخزن بعد از مدتی خشک و کارایی خود را از دست بدهد.
اسید نیتریک صنعتی با بهترین خلوص و قیمت در سراسر کشور عرضه و به فروش می رسد.