قیمت هر تن اسید نیتریک غلیظ

قیمت هر تن اسید نیتریک غلیظ را نمی توان بدون دانستن مقدار و نوع بسته بندی اعلام کرد ولی مطمئن باشید نرخ آن در بازار محصولات شیمیایی مناسب خواهد بود.
خریدار آنلاین متانول صنعتی خالص

قیمت هر تن اسید نیتریک غلیظ

فرمول مولکولی HNO3 نماد ماده شفاف اسید نیتریک می باشد که از دو قسمت هیدروژن و نیترات تشکیل شده است.
این اسید بسیار قوی بوده که می تواند خورندگی شدیدی ایجاد کند.
اسید نیتریک غلیظ در بازار محصولات شیمیایی به ازای هر تن خرید، دارای تخفیف ویژه است و باعث می شود تا قیمت نهایی آن کاهش پیدا کند.
قییمت هر تن اسید نیتریک غلیظ را می توان به آسانی و راحتی در کشور بدست آورد.
برای این کار فقط کافیست با عامل فروش تماس گرفته و یا از او بخواهید نرخ جدید را پیامک کند.