قیمت متانول درجه یک پتروشیمی ایران

قیمت متانول درجه یک پتروشیمی های ایران یعنی شرکت های شیراز و زاگرس هر هفته دچار تغییرات می شود و رو به افزایش می باشد و این برای فروشندگان و خریداران خوب نیست.

خرید متانول

متانول پتروشیمی ایران

متانول پتروشیمی ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است و اکثر کشورهای خارجی این محصول را به خوبی می شناسند.

برای اینکه متانول در یک واحد تولید گردد نیاز به سرمایه گذاری زیادی است و باید تمامی جوانب کار مد نظر قرار گیرد و در جایی مجتمع احداث شود که منبع گازی باشد.

مثلا پتروشیمی زاگرس در پارس جنوبی از موقعیت بسیار خوبی برخوردار است چون خوراک آن گاز سبک متان و آب مورد نیاز خود را از دریای خلیج فارس تامین می کند.

متانول ایران در داخل بازارهای داخلی با افزایش قیمت مواجه شده است ولی در بازارهای خارجی عکس این قضیه دارد اتفاق می افتد.

قیمت متانول

اگر یک خریدار امروز زنگ بزند و قیمت متانول را سوال کند و دوباره فردا زنگ بزند و همان سوال را بپرسد ممکن است یک چیز دیگری بشنود.

این اتفاق باعث خواهد شد تا اعتماد به فروشنده کمتر شود هر چند در این بین فروشنده تقصیری ندارد و باید به او هم حق داد.

ولی در کل باید تا جایی که ممکن است با خریداران و شرکت های تولیدی بر سر قیمت کنار آمد و بالاترین تخفیف را در نظر گرفت تا آنان رغبت بیشتری برای خرید داشته باشند و بتوانند محصول خود را در تناژهای مورد نظر سفارش دهند.

بشکه نو یا دست دوم

حتما می دانید که برای بسته بندی متانول از بشکه های 220 لیتری استفاده می شود که بعضی از آنان نو و بعضی دیگر دست دوم هستند.

این نو و دست دوم بر روی قیمت بشکه تاثیر گذار بوده و باید فروشنده اعلام کند که هزینه هر کدام از آنان چقدر است تا خریدار بهتر بتواند تصمیم بگیرد.