قیمت فروش ویژه متانول ارزان زنجان

متانول زنجان:

قیمت فروش ویژه متانول ارزان زنجان موقعی حاصل می شود که مصرف کننده محترم آن را به طور مستقیم از فروشنده درجه اول خریداری نماید.
حتما مصرف کننده این محصول می داند که الکل متانول را تنها پتروشیمی های بزرگ تولید می کنند.
بنابراین برای خرید از خود پتروشیمی باید آن را به شکل فله ای یا همان تانکری 25 تنی سفارش دهید.
مکان بارگیری چون مصرف داخل خواهد بود پتروشیمی شیراز و فن آوران در نظر گرفته می شود.
اما اگر بخواهید مقدار کمتری را خرید و سفارش دهید باید با شرکت های بازرگانی معامله نمائید.
این شرکت ها می توانند متانول صنعتی را به صورت بشکه های 220 لیتری عرضه و توزیع کنند.