قیمت فروش متانول صنعتی پتروشیمی شیراز

قیمت فروش متانول

قیمت فروش متانول در بشکه های 220 لیتری پلاستیکی به نسبت فلزی ارزان تر و مناسب تر خواهد بود.
اکثر مصرف کنندگان متانول این محصول را به صورت بسته بندی تهیه می کنند چون به مقدار زیاد آن نیاز ندارند.

متانول صنعتی پتروشیمی شیراز

متانول صنعتی پتروشیمی شیراز دارای خلوص 99 درصد می باشد که بیشتر برای مصرف داخلی کشور مناسب است.
انبار شیراز می تواند متانول صنعتی را به صورت بشکه و سریع برای مصرف کنندگان بارگیری و ارسال کند.
از متانول صنعتی برای کاربردهای متنوع می توان مصرف کرد و به مقدار زیادی در داخل ایران تولید می گردد.