قیمت فروش متانول در منطقه آسیا

قیمت فروش متانول در منطقه آسیا با توجه به حجم تولید و همچنین مصرف از یک تعادل نسبی برخوردار می باشد و می توان این محصول را با بهترین نرخ از ایران به کشورهای متقاضی، صادرات کرد.
تولید متانول

تولید متانول

همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید ابتدا گاز طبیعی گوگردزدایی می شود.
سپس در راکتور رفرمینگ بخار، اکسیژن و گاز طبیعی با یکدیگر واکنش می دهند.
بر اثر این واکنش، گازهای سنتز که مخلوطی از هیدروژن و منواکسید کربن هستند، حاصل می گردد.
در مرحله بعدی یعنی افزایش فشار وارد برج سنتز شده و متانول تولید می گردد.
به منظور افزایش خلوص متانول صنعتی وارد یک برج دیگر شده و براساس نقطه جوش، خالص می شود.
قیمت

قیمت فروش متانول

بعد از تولید متانول و ارسال آن به سمت مخازن ذخیره، باید آن را به فروش رسانید.
برای اینکه بتوان فروش متانول را انجام داد یک قیمتی را به عنوان پایه مشخص می کنند.
با توجه به اینکه محصول در یک مجتمع بسیار بزرگ تولی می گردد از طریق بورس عرضه می گردد.
کارخانه هایی که خوراک آنان متانول می باشد می توانند با کد بورسی آن را خرید کنند.
قیمت فروش متانول در ایران در مقایسه با دیگر کشورها بسیار پایین و مناسب گزارش می شود.

چگونه می توان متانول را صادرات کرد؟

با وجود تحریح کردن پتروشیمی ها از سوی آمریکا، ولی باز هم می توان صادرات را انجام داد.
برای اینکه کافیست خریدار برای شرکت پتروشیمی درخواست رسمی بزند.
یعنی اینکه تناژ، نوع بسته بندی، شرایط پرداخت، شرایط تحویل را در loi بنویسند.
بعد از آن پتروشیمی به شما قیمت نهایی را با تمامی جزئیات صادر می کند که اگر مورد توافق قرار بگیرد، نوبت به عقد قرارداد می رسد.
شرکت های بازرگانی در ایران مجری خوبی برای عرضه و صادرات متانول می توانند باشند و تحریم ها را دور بزنند.