قیمت فروش متانول به صورت نامه

قیمت فروش متانول را می توان به صورت نامه یعنی در قالب پیش فاکتور برای خریداران محترم ارسال کرد و این کار معمولا در کارهای صادراتی عرف بوده و در جواب loi، نامه زده خواهد شد.

قیمت فروش متانول

هر محصول یا خدمتی که از سوی شرکت ها ارائه می گردد دارای قیمت خاصی است.
برای اینکه بتوان قیمت فروش متانول را مشخص کرد آن را در بورس انرژی، معامله می کنند.
در آنجا شرکت ها با توجه به توان مالی که دارند، نرخ هایی را پیشنهاد می دهند تا کشف قیمت صورت بگیرد.
سپس براساس آن قیمت در بازار محصولات شیمیایی مشخص خواهد شد تا خریدار بتواند خرید خود را انجام دهد.
البته قیمت متانول برای صادرات به طور مستقیم توسط پتروشیمی اعلام می گردد و باید تناژ مشخص باشد.

پیش فاکتور یا پیش قرارداد

بعد از اینکه قیمت از سوی خریداران محترم تائید شد برای آنان یک پیش فاکتور ارسال می شود.
این پیش فاکتور را خریدار مهر و امضا کرده و دوباره برای شرکت عرضه کننده عودت می دهد.
بعد از آن فروشنده، یک شماره حساب به او خواهد داد تا پول را به حساب شرکت یا شخص واریز کند.
اگر کار صادراتی باشد، همان پیش فاکتور به عنوان قرارداد از سوی پتروشیمی داده می شود.
خریدار خارجی باید بداند روش معامله در ایران با کشورهای اروپایی متفاوت بوده و باید با این قضیه کنار بیایند.
صادرات متانول

حمل متانول

حمل متانول به طور مستقیم از پتروشیمی تولید کننده انجام می گیرد و به شکل تانکر یا بشکه خواهد بود.
اگر می خواهید متانول تانکری را خرید نمائید، می بایست نام راننده به همراه کد ملی او را به شرکت بدهید.
با این کار کارهای ورود راننده با ماشین به داخل پتروشیمی بلامانع خواهد شد و سریع تر بارگیری می شود.
کارهای صادراتی خود را می توانید با شرکت کیمیا شیمی رازی در میان بگذارید و مشاوره بگیرید.