قیمت فروش فوری اسید نیتریک صنعتی پتروشیمی

قیمت فروش فوری اسید نیتریک صنعتی در مقایسه با اسیدهایی که در پتروشیمی تولید می شود مناسب تر است.
اسید نیتریک صنعتی تنها توسط پتروشیمی های کارون خوزستان و شیراز در حال تولید و بهره برداری می باشد.
ظرفیت تولید هر کدام از این واحدها به گونه است که جواب گوی نیاز داخلی و خارجی نیز می باشند و راحت تامین می گردد.
برای تحویل فوری این اسید فقط کافیست سفارش خود را اول هفته اعلام نمائید تا محموله زودتر بارگیری شود.
بازار محصولات شیمیایی خواهد توانست در کنار اسید نیتریک، مواد دیگری مثل کود اوره و متانول عرضه نماید.