قیمت فروش فوری اسید نیتریک صنعتی باکیفیت

اسید نیتریک صنعتی

در ابتدا مقداری از تاریخچه اسید نیتریک و بعد از آن درباره قیمت فروش و بسته بندی اسید گفته خواهد شد.
اسید نیتریک از زمان های دور مورد استفاده قرار می گرفته به طوری که در آخر قرن 17، دانشمندی به نام گلابر توانست با تقطیر کردن شوره و اسید سولفوریک به نیتریک اسید دست پیدا کند، ولی امروزه این محصول را با سنتز آمونیاک تولید می کنند.
اسید نیتریک در بشکه های 20، 220 و یا طبق سفارش مشتری محترم بسته بندی می گردد البته نوع فله ای آن نیز آماده بارگیری است.
قیمت فروش فوری اسید نیتریک صنعتی را همان حجم بشکه و تانکر مشخص می کنند و نمی توان به طور دقیق در این مورد صحبت کرد.