قیمت فروش عمده اسید نیتریک مرغوب

قیمت اسید نیتریک:

آیا به فروشنده اسید نیتریک صنعتی باید بگوئید که این محصول را برای چه کاری می خواهید یا خیر؟
اسید نیتریک صنعتی با کیفیت مرغوب و مطلوب در چندین صنعت قابل مصرف و استفاده می باشد و باید بدانید که کاربردهای آن چیست و اگر برای بار اول از این اسید می خواهید استفاده نمائید پیشنهاد می گردد به فروشنده بگوئید تا شما را بهتر راهنمایی کند و اشتباهی خرید نکنید.
قیمت فروش عمده اسید نیتریک مرغوب برای کلیه مصرف کنندگان و خریداران با تخفیف همراه خواهد بود و هیچ فرقی بین آنان وجود ندارد و اگر محموله فله را درخواست بدهید باید چند روز صبر کنید تا کارهای اداری انجام شود و از خود پتروشیمی بار فرستاده شود.