قیمت فروش روز متانول صنعتی خالص

قیمت فروش روز متانول صنعتی خالص برای فروشنده و خریدار بسیار حائز اهمیت می باشد و باید به گونه ای نرخ گذاری گردد تا دو طرف به هدف مورد نظر خود برسند و از این معامله راضی باشند.

تولید متانول

شاید برای بعضی از خریداران و یا دانشجویان که در مورد محصولات شیمیایی تحقیق می کنند جای سوال باشد که متانول چگونه تولید می شود؟
برای اینکه بتوان این محصول با ارزش و بسیار پر کاربرد در حوزه صنعت را تولید نمود سه روش وجود دارد:
1- سوزاندن چوب
2- زغال سنگ
3- گاز متان
هر کدام از روش های بالا باید از تمامی جهات مثل در دسترس بودن و اقتصادی بودن پروژه مورد ارزیابی قرار بگیرند.
مثلا در کشور به دلیل وجود منابع گازی زیاد ترجیح داده می شود از گاز متان، استفاده گردد.
گاز متان را با بخار آب در درون یک راکتور کاتالیستی وارد کرده و در آنجا به گازهای سنتز هیدروژن و منواکسید کربن تبدیل می شود.
این گازهای سنتز در راکتور دیگر و در حضور کاتالیست مخصوص به متانول تبدیل و برای خالص سازی وارد برج تقطیر می شوند.
خریدار متانول صنعتی خالص

قیمت فروش متانول

بعد از تولید متانول و ارسال به مخازن ذخیره سازی نوبت به فروش این محصول می رسد.
قبل از این کار می آیند کلیه هزینه ها را برآورد کرده و قیمت متانول را طبق آن حساب می کنند تا به سود برسند.
در حال حاضر قیمت فروش روز متانول صنعتی خالص در کشور به علت وجود پتروشیمی های متعدد، مناسب و ارزان می باشد.