قیمت فروش بهترین اسید استیک غلیظ

قیمت اسید استیک غلیظ:

آیا قیمت فروش بهترین اسید استیک غلیظ در ایران که یک تولید کننده بزرگ در منطقه خاوریمانه به شمار می آید باید افزایش پیدا کند یا خیر؟
آیا بهترین اسید استیک غلیظ دارای مشخصاتی می باشد که بتوان آن را شناسایی کرد؟
آیا برای بدست آوردن بهترین قیمت فروش اسید استیک از فروشنده می بایست چه نکاتی را مد نظر داشت؟
در جواب سوال اول باید عرض داشت که از روی ظاهر اسید و استفاده از یک دستگاه اسید سنج به سادگی به این موضوع پی خواهید برد.
پاسخ سوال دوم هم بدین شرح می باشد که باید تا جایی که امکان دارد و وسع مالی جواب می دهد مقدار عمده یا زیادی از اسید را سفارش دهید و سعی نمائید از چند شرکت معتبر استعلام بگیرید و عجله نکنید.