قیمت فروش بشکه اسید نیتریک غلیظ

بشکه اسید نیتریک غلیظ:

قیمت فروش بشکه اسید نیتریک غلیظ براساس حجمی که از سوی مصرف کننده اعلام می شود متفاوت بوده ولی خود قیمت اسید نیتریک ثابتی خواهد بود.
قیمت بشکه اسید نیتریک غلیظ براساس وزن خالص اعلام می گردد یعنی اگر یک بشکه 28 کیلوگرم وزن داشته باشد باید آن را منهای 1/4 کیلوگرم کرد تا وزن دقیق و خالص اسید بدست بیاید سپس این وزن خالص را در قیمت اسید خالص ضرب می کنند تا نرخ تمام شده حاصل گردد.
فروش اسید نیتریک در تمام ایام هفته از شنبه تا پنج شنبه انجام می گیرد و برای سفارش آن هیچ محدودیتی وجود ندارد.