قیمت فروش اسید نیتریک کشاورزی ایران

قیمت فروش اسید نیتریک

قیمت فروش اسید نیتریک را عامل های زیادی مشخص می کند که باید به آنان توجه ویژه داشت.
از این عوامل می توان به نووع بسته بندی، مقدار سفارش، مکان بارگیری و شهر مقصد اشاره کرد.

فروش اسید نیتریک کشاورزی

بیشتر کسانی که اسید نیتریک صنعتی را سفارش می دهند و خواهان خرید آن هستند از این ماده می خواهند برای مصارف کشاورزی استفاده کنند.
فروش اسید نیتریک کشاورزی بدین معنی نیست که آن را فقط باید برای کارهای کشاورزی استفاده کنید. بلکه خواهید توانست از آن در جهت، آبکاری و خنثی سازی نیز مصرف نمائید.

اسید نیتریک کشاورزی

اسید نیتریک کشاورزی با خلوص مشخص را نباید مستقیم وارد خاک کنید چون سبب بروز مشکلاتی می شود.