قیمت فروش اسید نیتریک صنعتی کشاورزی

قیمت اسید نیتریک کشاورزی:

قیمت فروش اسید نیتریک صنعتی کشاورزی به نسبت سایر محصولات شیمیایی که در پتروشیمی تولید می شوند تغییر چندانی نداشته و راحت تامین می شود.
سوالی که ممکن است برای بعضی ها پیش بیاید این اسید که آیا اسید نیتریک صنعتی برای زمین های کشاورزی کاربرد دارد یا خیر؟
اسید نیتریک با توجه به فرمول مولکولی HNO3 دارای ترکیبات نیتروژن است و همین امر سبب خواهد شد تا زمین کشاورزی غنی شود ولی نه اینکه آن را به شکل طبیعی یعنی مایع خرید کنید و مستقیم وارد خاک نمائید.
اگر چنین اقدامی انجام دهید نتیجه عکس خواهد شد و سبب از بین رفتن خاک می شود و در ضمن آبهای زیر زمینی نیز آلوده خواهند شد.
بنابراین ابتدا باید اسید نیتریک را با یک ماده دیگر مثل پتاسیم مخلوط کرده و پتاسیم نیترات بدست آید و بعد کود حاصل شده را به خاک تزریق نمائید.
قیمت فروش اسید نیتریک صنعتی در این چند وقت اخیر تغییری نداشته است و خریداران محترم می توانند همانند سابق محصول خود را سفارش و خرید کنند.