قیمت فروش اسید نیتریک صنعتی کرج

قیمت فروش اسید نیتریک صنعتی کرج را بنابر درخواست رسمی از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی می توان اعلام کرد.
اگر شما دارای ثبت شرکت می باشید بهتر است سفارش خود را در قالب یک نامه بگوئید و در آن کلیه پارامترهای خود را قید نمائید.
این پارامترها شامل: مقدار، نوع بسته بندی و خلوص می باشد چون اسید نیتریک دارای دو درجه خلوص متفاوت است.
اما اگر شما شخص هستید و می خواهید آن را خریداری کنید برایتان محدودیت هایی وجود خواهد داشت.
اولین محدودیت این است که تحت هیچ شرایطی دادن نمونه به شما وجود ندارد و در ضمن باید به حداقل تناژ درخواستی توجه کنید.
اسید نیتریک صنعتی معمولا از انبار تهران برای خریداران محترم که در کرج ساکن هستند فرستاده می شود.
این محصول دارای بسته بندی های متنوعی بوده که اغلب آن را در قالب بشکه های 20 لیتری خرید می کنند.
اگر هم نیاز به تناژهای بالا و از نوع فله ای هستید محموله از پتروشیمی کارون و یا شیراز بارگیری و فرستاده می شود.