قیمت عمده کود اوره شیمیایی صنعتی

قیمت عمده کود اوره شیمیایی که مخصوص مصرف در کارهای صنعتی و همچنین کشاورزی است برای خریداران محترم با تخفیف همراه خواهد بود.

کود اوره شیمیایی

کود اوره با فرمول شیمیایی CH4N2O دارای بالاترین ترکیبات نیتروژن، که ازت 46 درصد را به خود اختصاص داده است.
این محصول به صورت جامد سفید است که می توان آن را با مواد دیگری مثل گوگرد، پوشش دار کرد.
علت اینکه این محصول را پوشش دار می کنند فقط به علت کاهش جذب رطوبت می باشد.
بازار محصولات ایران تنها نوع بدون پوشش آن را در کیسه های 50 کیلویی ارائه می دهد و قیمت خوبی دارد.

قیمت عمده کود اوره

همیشه خریداران کود اوره به دنبال این هستند تا در اولین تماس و حرف، قیمت آن را بگیرند.
قبل از هر اقدامی باید برای خد مشخص کنید که چه نوع گرید و چه مقدار کود نیاز دارید.قیمت کود او
براساس همین دو پارمتر، فروشنده راحت تر می تواند قیمت به شما بدهد و اگر قصد خرید هم داشته باشید تخفیف خواهد داد.