قیمت عمده اسید نیتریک صنعتی تهران

اسید نیتریک تهران

شهر تهران را باید شاهراه اصلی مبادلات محصولات شیمیایی و غیر شیمیایی دانست به طوری که حجم بالایی از معاملات در آنجا صورت می گیرد و اکثر مردم ترجیح می دهند محصول خود را از آنجا خرید کنند.
اسید نیتریک صنعتی با درجه خلوص 52 درصد شیراز و 62 درصد کارون در تهران به سادگی قابل تامین می باشد و در ضمن محموله سریع بدست مصرف کننده خواهد رسید و هیچگاه دچار مشکل تامین نخواهد شد چون می داند که حداقل یک شرکت بازرگاتی این محصول را به او خواهد داد.
قیمت عمده اسید نیتریک صنعتی تهران طبق تعرفه های خاص مثل: هزینه بشکه، حق انبارداری، کرایه داخلی، کرایه باربری تعیین می شود و نوع بشکه نیز تاثیر گذار خواهد بود.