قیمت عمده اسید نیتریک ارزان ایران

قیمت عمده اسید نیتریک ارزان در سراسر کشور بستگی به نوع بسته بندی و حجم سفارش دارد.
قیمت اسید نیتریک صنعتی در این فصل از سال به نسبت مشابه تغییر چندانی نداشته است و راحت تامین می گردد.
اسید نیتریک غلیظ را نباید در جایی که مواد شیمیایی ذخیره شده اند و احتمال اکسید وجود دارد ذخیره نمائید.
پیشنهاد می گردد تا جایی که امکان دارد همیشه نوع فله را برای خود سفارش دهید تا ارزان شود.
اسید مذکور دارای غلظت های مختلف و متنوعی بوده که کاربرد هر دو آنان یکسان می باشد.
سایت محصولات شیمیایی ایران، اسید نیتریک صنعتی را باکیفیت عالی عرضه و توزیع می کند.