قیمت صادرات متانول تنی چند دلار است؟

آیا از قیمت متانول جهت صادرات به کشورهای خارجی مطلع هستید؟ به نظر شما نرخ الکل صنعتی در بازارهای بین المللی و ایران چند دلار است و چگونه می توان آن را تهیه کرد؟

کانال صادرات متانول

برای صادرات متانول به هر کشوری چندین کانال یا بهتر می توان گفت، راه وجود دارد.
مثلا اگر کشوری خواهان این است تناژ زیادی را خریداری کند و مهم نباشد مال کدام تولیدی است، می توان متانول ایران یا روسیه را پیشنهاد داد.
یا اگر خریدار شرایط Lc بخواهد می بایست پول بیشتری را پرداخت کند تا انجام شود.
شرکت بازرگانی کیمیا شیمی رازی، با توجه به نوع فعالیتی که دارد به خریداران، کانال های مختلف را پیشنهاد می کند.
خریدار هر کدام را که مد نظر داشته باشد انتخاب و به او قیمت داده می شود.

قیمت متانول

قیمت متانول را همانطور که در بالا به آن اشاره شد، نوع مسیر خرید و تناژ درخواستی مشخص می کند.
پتروشیمی های ایران برای فروش و عرضه متانول محدودیت هایی را در نظر گرفته اند.
مثلا یک پتروشیمی حداقل را ۲۰۰ تن و دیگری ۱۰۰۰۰ تن به شرکت ها اعلام می کند.
همین محدودیت ها سبب خواهد شد تا خریدار کانال مورد نظر خود را بهتر شناسایی و برگزیند.
در رابطه با قیمت متانول باید بدانید که بر حسب دلار یا معادل ریالی آن از مشتری دریافت می شود.
صادرات

هزینه حمل کانتینر

برای اطلاع از هزینه حمل و نقل متانول به صورت کانتینر می توانید با شرکت های حمل دریایی یا جاده ای صحبت کنید.
هر چند خود پتروشیمی ها کارهای حمل را می توانند برعهده بگیرند که برای خریدار بهتر است.
کانتینر معمولا برای تناژهای پایین در نظر گرفته می شود ولی هزینه زیادی دارد
در حالی که برای مقدارهای بالا از ایزوتانک یا کشتی حمل متانول استفاده می کنند تا هزینه کمتر شود.