قیمت روز کود اوره صنعتی عراق

قیمت روز کود اوره صنعتی

قیمت روز کود اوره صنعتی برای تمام مصرف کنندگان بخصوص کشاورزان حائز اهمیت است.
علاوه براین، اگر بخواهید این ماده شیمیایی را صادرات نمائید باید قیمت خوبی به خریدار ارائه دهید.
معمولا کود اوره صنعتی را به کشورهای همسایه مثل عراق و افغاستان صادرات می کنند که سود خوبی دارد.
این کود در کیسه های 50 کیلوگرمی بر روی پالت های نو بسته بندی شده است و راحت بارگیری می گردد.
معمولا از تریلرهای کفی با لبه و یا ترانزیت ها برای حمل و نقل این کود استفاده می شود.
سایت محصولات شیمیایی ایران می تواند امور صادرات کود اوره را برای خریداران محترم انجام دهد.