قیمت خرید هر تن اسید نیتریک کشاورزی

قیمت اسید نیتریک کشاورزی:

قیمت خرید هر تن اسید نیتریک کشاورزی در بازار در مقایسه با سایر محصولات شیمیایی دیگر ارزان تر بوده و می توانید این ماده کلیدی را برای تهیه انواع کود مصرف نمائید.
بعضی از کشاورزان محترم آگاهی لازم از اسید نیتریک ندارند و می آیند آن را به طور مستقیم وارد زمین کشاورزی خود می کنند تا خاک آنجا مغذی و از نظر pH تنظیم شود که این کار کاملا اشتباه است چون تنظیم پی اچ با این روش موقتی بوده و به مرور از بین خواهد رفت. بنابراین باید از کود شیمیایی که بوسیله اسید نیتریک تهیه شده مثل آمونیوم نیترات استفاده نمائید.