قیمت خرید هر تن اسید نیتریک خالص

اسید نیتریک خالص

کسانی هستد که فقط در اینترنت به دنبال اسید نیتریک خالص هستند و نمی دانند آن را از کجا باید تامین کنند.
اسید نیتریک صنعتی خالص باید غلظتی بین 52 الی 62 درصد داشته باشد که البته هر کدام از این اعداد مربوط به یک تولید کننده می باشند.
علاوه بر غلظت باید به رنگ و بوی ماده نیز توجه کرد چون ممکن است بر اثر اضافه شده مقداری آهن رنگ آن کامل زرد شود.

خرید هر تن اسید نیتریک

هر تن اسید نیتریک صنعتی اگر خالص باشد حدود 662 لیتر می باشد که در بازار براساس وزن به مصرف کننده قیمت داده می شود.
اگر او اعلام کند که یک بشکه 20 لیتری چقدر می شود به طور تقریبی باید به او گفت 30 هزار تومان بدون پول بشکه.
قیمت فوق فقط به عنوان مثال آورده شد تا شما متوجه نرخ گذاری اسید نیتریک صنعتی شوید و بدانید که برای خرید چگونه باید رفتار نمائید.
قیت خرید هر تن اسید نیتریک خالص را می توان در قالب یک پیش فاکتور رسمیو یا غیر رسمی از شرکت های توزیع کننده بدست آورد.
در این پیش فاکتور کلیه جزئیات محصول بهمراه قیمت بشکه و غیره در آن قید خواهد شد ولی اسمی از حق انبارداری به میان آورده نمی شود چون باید آن را جداگانه پرداخت نمائید.
البته اگر بار از انبار شیراز برای مصرف کننده ارسال شود دیگر شما حق انبارداری را پرداخت نمی کنید که این می تواند برای شما مفید و سود بخش باشد.

زمان تحویل اسید نیتریک

اگر مقدار درخواستی شما خریدار محترم در انبار موجود باشد همان روز کار بارگیری و ارسال محموله انجام خواهد شد.
ولی اگر موجود نباشد باید صبر کنید آن را از پتروشیمی خرید کرده و بعد از تحویل از آن و بسته بندی برای شما فرستاده می شود که این کار زمان بر خواهد بود.