قیمت خرید بشکه اسید نیتریک کشاورزی

قیمت خرید بشکه اسید نیتریک

قیمت خرید بشکه اسید نیتریک صنعتی را آن دست شرکت هایی که معتبر هستند خوب اعلام می کنند.
اگر در پی این هستید که کف قیمت را بدست بیارید حتما از چمد مکان مختلف استعلام بگیرید و بعد سفارش دهید.
خوشبختانه اسید نیتریک غلیظ همانند دیگر مواد شیمیایی دستخوش تغییرات نرخی زیادی شده است و راحت تامین می گردد.

اسید نیتریک کشاورزی

اسید نیتریک کشاورزی را باید با تبدیل کردن به کود شیمیایی مثل پتاسیم نیترات مصرف و استفاده کرد.
اگر می خواهید آن را به شکل مایع برای زمین کشاورزی مصرف نمائید در کوتاه مدت جواب خواهد داد ولی مضر است.