قیمت خرید بشکه اسید نیتریک صنعتی

قیمت خرید بشکه اسید نیتریک صنعتی را وقتی می خواهید از فروشنده بگیرید باید به چند مسئله توجه کرد.
اول اینکه این قیمت بدون هزینه بشکه به شما اعلام شده یا پول بشکه را به اسید اضافه کرده است.
دوم اینکه آیا هزینه انبارداری شامل خریدار می گردد یا خیر فقط باید پول اسید و بشکه را پرداخت کند.
اسید نیتریک صنعتی همانند سایر محصولات شیمیایی به صورت فله و بشکه شده در بازار عرضه می گردد.
اگر این اسید را از انبار شیراز برای شما ارسال کنند مطمئن باشید حق انبارداری را پرداخت نخواهید کرد.
اما اگر محموله از شورآباد تهران فرستاده شود می بایست به ازای هر بشکه مبلغی را پرداخت کنید.
قبل از خرید اسید نیتریک باید کلیه سوالات خود را از فروشنده بپرسید تا هزینه خود را کاهش دهید.
بازار محصولات شیمیایی ایران خواهد توانست اسید نیتریک صنعتی را برای خریدار تامین کند.
البته اگر نوع فله را بخواهید محموله از پتروشیمی کارون و شیراز با تانکر مخصوص جابجا می گردد.
هر تانکر اسید نیتریک ظرفیت 20 الی 23 تن دارد و برای تخلیه آن باید از پمپ ویژه ضد اسید استفاده کرد.
اگر شما پمپ تخلیه نداشته باشید باید از قبل اعلام کنید تا راننده آن را با خودش بیاورد و هزینه پمپ را از شما خواهد گرفت.
قیمت خرید بشکه اسید نیتریک صنعتی با نوع فله آن تفاوت زیادی دارد که بنابه درخواست خریدار بارگیری می شود.
برای اطلاعات بیشتر پیرامون اسید نیتریک می توانید این مقاله را ببینید.