قیمت خرید بشکه اسید نیتریک صنعتی غلیظ

قبل از اینکه راجب به قیمت خرید بشکه اسید نیتریک صنعتی غلیظ حرفی به میان آورده شود می بایست کلیه شرایط را سنجید.

تعداد بشکه اسید نیتریک:

تعداد بشکه های اسید نیتریک همانند سایر محصولات شیمیایی دیگر تاثیر مستقیمی بر روی قیمت نهایی خواهد داشت.
دلیل این امر بخاطر این است که هزینه خود بشکه بطور جداگانه لحاظ می شود و برای مثال هر بشکه 20 لیتری حدود 8000 تومان قیمت دارد.
بنابراین اگر شما 1 تن معادل 1650 لیتر بخواهید حدود 82 بشکه بارگیری می شود که باید 82 را در 8000 تومان ضرب کنید که 656000 تومان خواهد شد.

مکان بارگیری بشکه اسید نیتریک:

مکان بارگیری و عرضه اسید نیتریک صنعتی در کشور، شهر شیراز و تهران هست می باشد که خریدار با توجه به نزدیکی به این مکان ها باید تصمیم بگیرید.
توجه داشته باشید که انبار شیراز حق انبارداری ندارد ولی تهران به ازای هر بشکه مبلغی را از خریدار می گیرد.

بازار محصولات شیمیایی ایران خواهد توانست اسید نیتریک غلیظ را در انواع بسته بندی با خلوص عالی در هر شهری تحویل خریدار محترم بدهد.