قیمت خرید اسید نیتریک مخصوص کشاورزی

قیمت خرید اسید نیتریک

قیمت خرید اسید نیتریک مخصوص کشاورزی باید برای این قشر از مردم زحمتکش ارزان تمام شود.
اسید نیتریک صنعتی یکی از کاربردهای عمده و زیاد آن مصرف در زمین های کشاورزی به طور مستقیم و غیر مستقیم است.
اگر قصد دارید آن را به طور مستقیم استفاده نمائید باید حتما به آن آب اضافه کرده و رقیق شود.
در روش غیر مستقیم ابتدا آن را تبدیل به کود شیمیایی کرده و سپس به شکل جامد مصرف می شود.
اسید نیتریک صنعتی در بشکه های 20 لیتری و تانکرهای 20 تنی در بازار عرضه و به فروش می رسد.