قیمت خرید اسید نیتریک غلیظ پتروشیمی

قیمت خرید اسید نیتریک غلیظ

قیمت خرید اسید نیتریک غلیظ صنعتی را می توان از دو مکان کاملا متفاوت بدست آورد.
یکی اینکه مستقیم با خود پتروشیمی ارتباط بگیرید و دوم، تماس با شرکت های بازرگانی می باشد.
این ارتباط بستگی به مقدار سفارش شما و اینکه آیا شما شرکت دارید یا خیر وابسته خواهد بود.

اسید نیتریک غلیظ پتروشیمی

اسید نیتریک غلیظ پتروشیمی از خلوص بسیار بالایی برخوردار بوده که هیچگونه ماده دیگری در آن وجود ندارد.
این اسید با توجه به شرایط خطرناکی که دارد نمی توان به هر شخصی نمونه داد تا آن را تست کند.
بازار محصولات شیمیایی ایران کار تامین و تهیه اسید نیتریک را برای مصرف کننده محترم انجام خواهد داد.