قیمت خرید اسید نیتریک غلیظ شیراز

قیمت خرید اسید نیتریک

اگر شما به دنبال قیمت خرید اسید نیتریک صنعتی هستید خواهید توانست آن را راحت بدست آورید.

این سایت مرکز عرضه و پخش اسید نیتریک می باشد و آن را به شکل های متنوع و مورد درخواست مشتری بسته بندی می کند.

قیمت اسید نیتریک با توجه به اینکه خوراک آن فعلا تغییری نداشته است، ثابت مانده و شاهد نوسان نیست.

اسید نیتریک غلیظ شیراز

اسید نیتریک غلیظ شیراز دارای غلظت 52 درصد وزنی دارد و جزء محصولات مهم این پتروشیمی به شمار می آید.

این محصول حداقل در مقدار یک تن توسط شرکت های بازرگانی به فروش می رسد و کمتر از آن امکان ندارد.