قیمت بهترین اسید نیتریک صنعتی غلیظ

قیمت بهترین اسید نیتریک صنعتی غلیظ که دارای حداقل غلظت 52 و 62 درصد می باشد بستگی به تناژ شما دارد.
اگر شما جزء آن دست از افرادی هستید که می خواهید این اسید را به طور مستقیم از پتروشیمی تهیه نمائید باید ابتدا حواله آن را خرید کنید.
این حواله را شرکت های شیمیایی که مصرف کننده اسید نیتریک هستند دارند و بعضی مواقع اضافه می آورند و نیازی به اسید ندارند.
اما یک راه دیگر آن تامین و خرید حواله از شرکت های بازرگانی است که می بایست اندکی پول بیشتری بدهید که باز هم بصرفه تمام می شود.
وقتی می خواهید بار را از پتروشیمی تحویل بگیرید باید از قبل نام کسی که می خواهد بار را بگیرد به واحد فروش پتروشیمی اعلام کنید تا مجوز ورود صادر شود.
معمولا این روند برای کسانی که نیاز فوری به اسید نیتریک صنعتی غلیظ دارند طولانی است و باید کار دیگری انجام دهند تا محموله زودتر به دستشان برسد.
بنابراین می توانند مقداری پول بیشتر پرداخت کنند و بار را فوری و در زمان کم تحویل بگیریند.
بازار محصولات شیمیایی ایران خواهد توانست اسید نیتریک غلیظ را از دو پتروشیمی کارون و شیراز برای خریداران محترم تامین کند.
همچنین این بازار هر نوع بسته بندی که مصرف کننده سفارش دهد و نیاز داشته باشد برای او انجام و تامین می کند.