قیمت بشکه متانول صنعتی تهران

قیمت بشکه متانول صنعتی تهران با شهرهای دیگر هیچ تفاوتی ندارد و تنها بحث کرایه و حق انبارداری مطرح می شود که باید این هزینه را خریدار محترم پس از دریافت بار به باربری پرداخت کند.

متانول تهران

حتما تا حالا شنیده اید که یک شهر یا کشور به عنوان شاهراه اقتصادی یا ترانزیت معروف است.
شهر تهران را می توان شاهراه کلیه کالا ها و محصولات شیمیایی و غیر شیمیایی دانست.
مثلا اگر قرار باشد یک بار متانول به استان خراسان یا اردبیل ارسال گردد مطمئن باشید از انبار تهران کار بارگیری انجام می شود با اینکه همه می دانند متانول در شهرهای دیگری تولید می شود.
بنابراین اگر متانول خالص را به صورت بشکه ای می خواهید بدانید که مکان بارگیری تهران می باشد.

قیمت متانول صنعتی

راستی قیمت متانول صنعتی را طبق چه معیارهایی به خریدار و یا مصرف کننده اعلام می کنند؟
اولین معیار مقدار، دوم: نوع بسته بندی که فله یا بشکه باشد.
بنابراین باید هنگامی که با فروشنده ارتباط می گیرید به او مقدار و نوع بسته بندی را بگید تا او طبق همان معیارها به شما قیمت بدهد.
در حال حاضر بشکه های 220 لیتری و تانکرهای 23 تنی آماده بارگیری هستند.