قیمت بشکه اسید نیتریک غلیظ

اسید نیتریک غلیظ صنایع زیر قابل مصرف و کاربرد می باشد:
1- تولید انواع کود شیمیایی
2- ساخت مواد منفجره مثل TNT
3- صنعت پلاستیک سازی
4- آبکاری

قیمت بشکه اسید نیتریک غلیظ

برای آنکه بدانید که قیمت بشکه اسید نیتریک غلیظ چگونه محاسبه می شود و چرا هر فروشنده ای یک قیمت به مشتری اعلام می کند این مقاله را دنبال کنید:
X:قیمت اسید نیتریک خالص، Y: قیمت بشکه، تعداد بشکه: 100 عدد؛ وزن خالص اسید:3000 کیلوگرم
بنابراین قیمت تمام شده اسید نیتریک خالص برابر است با: Z=3000*X و هزینه بشکه ها برابر است با: T=Y*100. پس کل مبلغی که باید پرداخت نمائید می شود: M=T+Z.
البته این مبلغ(M) مربوط به انبار شیراز می باشد و برای انبار تهران یک هزینه انبارداری نیز اضافه خواهد شد.