قیمت اسید استیک 35 کیلوگرمی تهران

قیمت اسید استیک 35 کیلوگرمی تهران با نوع 65 کیلویی آن هیچ تفاوتی نداشته و ملاک همان وزن خواهد بود که باید قبل از ارسال باسکول گردد.
در دو سال اخیر بیشتر بشکه های اسید استیک صنعتی که در تهران بسته بندی و نگهداری می شد دارای وزن 35 کیلوگرم بودن و علت آن افزایش زیاد قیمت استیک اسید در بازار جهانی بخصوص چین بود.
بشکه 35 کیلوگرمی وزن دقیق اسید استیک نیست و بعد از بارگیری باید باسکول شود تا وزن آن ثبت و به اطلاع خریدار برسد چون طبق همین با او حساب و کتاب خواهد شد.
شما مصرف کننده و یا خریدار اسید استیک می توانید سایر حجم های بشکه این محصول را سفارش دهید تا برای شما بسته بندی و بارگیری شود.