فروش کود اوره ۴۶ درصد جهت صادرات

فروش کود اوره ۴۶ درصد ازته جهت صادرات به هر کشوری مثل ترکیه، عراق و … انجام می گیرد و کلیه کارهای گمرکی برعهده پتروشیمی خواهد بود تا این محصول را بدست خریداران محترم برساند.

فروش کود اوره

کود اوره را با درصد ازته ۴۶ می شناسند و تمامی خریداران تاکید می کنند که حتما همین عدد و خالص باشد.
قابل توضیح است که خلوص کود اوره ۴۶ نیست بلکه مقدار یکی از ترکیبات آن یعنی نیتروژن در این ماده ۴۶ درصد می باشد و یکی از مهم ترین کودهای شیمیایی به شمار می روند.
فروش کود اوره اگر برای صادرات باشد را کیمیا شیمی رازی انجام خواهد داد البته به کمک گروه پتروشیمی که در این کار سابقه زیادی دارند.
اما برای مصرف داخل می بایست کود اوره خود را از ارگان های دولتی تامین کنید تا از قیمت بسیار خوبی برخوردار شوید و پول زیادی را پرداخت نکنید چون این کار درست نیست.
صادرات متانول

صادرات کود اوره

صادرات کود اوره از طریق لینک شدن خریدار خارجی با واسطه ایرانی و بعد شرکت کیمیا شیمی رازی قابل انجام می باشد.
در این نوع کار باید واسطه درخواست رسمی از خریدار دریافت کند و در اختیار شرکت صادر کننده قرار دهد تا کارها استارت بخورند.
اگر از موضوع دور خوردن می ترسید خود شما درخواست را تهیه و ارسال نمائید چون پتروشیمی به درخواست های رسمی جواب نخواهد داد و اعلام کرده، مشتری واقعی نیستند.
صادرات کود اوره گرانول و پریل در هر نوع بسته بندی و شرایط خوب انجام می گیرد تا خریداران تمایل به خرید و عقد قرارداد داشته باشند.

کمیسیون واسطه های ایرانی

یکی از صحبت های اصلی هر واسطه ایرانی مبلغ کمیسیون است که باید شرکت ایرانی برای او در نظر بگیرد.
با توجه به اینکه قیمت کود اوره پایین اعلام می شود و هدف انجام دادن معامله است، کمترین سود در نظر گرفته خواهد شد.
بنابراین مبلغ حداقل ۱ دلار به ازای هر تن به واسطه ایرانی داده می شود و اگر حجم خیلی بالا باشد می تواند بیشتر از این گردد.