فروش متانول صنعتی اصفهان

فروش متانول صنعتی اصفهان به شکل های فله ای و بشکه های 220 لیتری فلزی امکان پذیر می باشد و از نزدیک ترین تولید کننده برای خریدار بارگیری می شود.

متانول صنعتی

نقطه جوش تقریبا 65 درجه سانتیگراد متانول که از آب کمتر است نشان از فراریت این ماده می دهد.
البته شرکت هایی که در دمای بالا کار می کنند باید مراقب دمای جوش آن باشند چون تبخیر می گردد.
تبخیر متانول با گازهای سمی همراه است و باید افرادی که با این محصول کار می کنند از ماسک و دستکش بهره مند شوند.

فروش متانول اصفهان

فروش متانول اصفهان برای صنایع بزرگ و مهم این شهر یک نقطه قوت خواهد بود تا به سادگی آن را تامین کنند.
البته همه شرکت ها می دانند که کار بارگیری متانول از شیراز و دیگر شهرهای تولیدی انجام می گیرد.
بازار محصولات شیمیایی در اصفهان یک نمایندگی دارد تا خریداران به آنجا مراجعه کنند و معامله خود را بکنند.

بسته بندی متانول

اولین نوع بسته بندی که از پتروشیمی خارج می شود فله ای یا همان تانکر 25000 کیلویی است.
و نوع دوم بسته بندی بشکه های فلزی با حجم 220 لیتر خواهند بود که کار حمل را آسان کرده است.
یادآوری می شود که هزینه بشکه خالی از خریدار به طور جداگانه دریافت خواهد شد.