فروش فوری متانول پتروشیمی

فروش فوری متانول پتروشیمی شیراز، زاگرس، فن آوران و خارک ممکن بوده ولی می بایست هزینه بیشتری را پرداخت نمائید تا بار را تحویل بگیرید.

متانول پتروشیمی:

حتما می دانید برای اینکه متانول در پتروشیمی تولید شود نیاز به یک فرآیند و تجهیزات پیشرفته ای دارد.
مثل ابتدا باید گاز طبیعی در درون یک راکتور به گازهای سنتز تبدیل شود و به دما و فشار خاصی نیاز است.
بعد از این مرحله گازهای سنتز شده در حضور کاتالیست خاصی با یکدیگر تبدیل شده و متانول ایجاد می شود.
متانول بعد از عبور از مبدل ها و سرد شدن به سمت مخازن ذخیره سازی هدایت می شود.

فروش متانول:

بعد از تولید، نوبت به فروش متانول می رسد که یکی از محصولات پر فروش در کشور محسوب می شود.
برای اینکه این کار به خوبی انجام گیرد آن را توسط تانکرهای مخصوص و بشکه های نو بارگیری می کنند.
اگر خریدار قصد دارد آن را برای مصرف داخلی خرید نماید می تواند از پتروشیمی شیراز و فن آوران بهره بگیرد.
اما قصد صادرات کردن آن را دارید پتروشیمی زاگرس و خارک و همچنین فن آوران مناسب تر خواهند بود.